Privacyverklaring.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Wolverine reizen kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Wolverine reizen, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier/boekingsformulier op de website aan Wolverine reizen verstrekt.
Wolverine reizen kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres
- Allergien/dieet

WAAROM WOLVERINE REIZEN GEGEVENS NODIG HEEFT
Wolverine reizen verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Wolverine reizen uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG WOLVERINE REIZEN GEGEVENS BEWAART
Wolverine reizen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
Wolverine reizen verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Wolverine reizen worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Wolverine reizen gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
Wolverine reizen maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Wolverine reizen bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Wolverine reizen te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.
Wolverine reizen heeft hier geen invloed op.
Wolverine reizen heeft Google geen toestemming gegeven om via Wolverine reizen verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar albert@wolverine-reizen.nl.
Wolverine reizen zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
Wolverine reizen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Wolverine reizen maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Wolverine reizen verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Wolverine reizen op via albert@wolverine-reizen.nl.
www.wolverine-reizen.nl is een website van Wolverine reizen.
Wolverine-reizen is als volgt te bereiken:
Postadres: Slachthuisstraat 37
Vestigingsadres: 5664 EP Geldrop
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 52225534
Telefoon: 06 22047429
E-mailadres: albert@wolverine-reizen.nl

Geldrop 20-05-2018
Wolverine Reizen - Slachthuisstraat 37 - 5664 EP Geldrop - Kvk nummer: 52225534
facebook